Welkom bij het Convent Prinsen Carnaval (CPC) in Elst

Nog in de vorige eeuw (1999) werd het CPC opgericht en het eerste lustrum van 11 jaar zit er alweer op. De geruchten gaan, dat op een late zondagavond tijdens Groot-Carnaval aan de tap de weemoed toe sloeg en een aantal ex-Prinsen bij wie met name dat "ex" moeilijk lag tot de conclusie kwam, dat er meer moest zijn in het leven tussen hemel en aarde.

Een ander verhaal is, dat de ex-Prinsen uitermate actief zijn en de krachten gebundeld hebben in een gezellig, maar effectief convent.
Als taak zien zij o.a. de carnavalsverenigingen van Zet 'm Op en de Batsers van advies te voorzien, gevraagd en en ongevraagd. Vooral dat laatste, want niemand vraagt ooit iets. Verder ontwikkelde het CPC een nieuw carnavalsfenomeen.

Buutegebeuren
Elk jaar op de dinsdagmiddag van Groot-Carnaval is er het Buutegebeuren. Dit is een evenement waar aandacht wordt besteed aan een item dat de gemoederen in Elst heeft bezig gehouden. Dit wordt dan op een carnavaleske manier in de publieke schijnwerpers gezet en overgoten met een geestig sausje.

  2016-2017 -Prins Arno van de Paplepel (links) en zijn adjudant Dave.

Inmiddels zijn er al weer tal van dit soort manifestaties gehouden door de leden. De foto's zijn daar een levend bewijs van.
Met regelmaat komen de leden in vegadering bijeen. Deze bijeenkomsten krakteriseren zich door kort, snel en vooral adequaat vergaderen. Voor de nabespreking aan de bar echter wordt in uitermate gezellige sfeer voldoende tijd gereserveerd.